یک ایرانی مدیر اجرایی کنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا شد
یک ایرانی مدیر اجرایی کنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا شد

مجمع فوق العاده کنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه، در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان با حضور ۴٠ کشور عضو،به میزبانی دوحه قطر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ با اعلام روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در مجمع فوق اساسنامه پیشنهادی از فدراسیون جهانی، با رای اکثریت اعضای مجمع به تصویب ..

مجمع فوق العاده کنفدراسیون ورزش‌های آبی آسیا روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه، در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان با حضور ۴٠ کشور عضو،به میزبانی دوحه قطر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ با اعلام روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در مجمع فوق اساسنامه پیشنهادی از فدراسیون جهانی، با رای اکثریت اعضای مجمع به تصویب رسید و بر همین اساس مصوب شد اعضای هیات رئیسه ورزش‌های آبی آسیا نیز تا زمان انتخابات بعدی در پست خود ابقا شوند.

در این جلسه فرید فتاحیان مسئول روابط بین الملل کمیته ملی المپیک و دبیر اسبق فدراسیون شنا از سوی رییس کنفدراسیون ورزش های آبی آسیا بعنوان مدیر اجرایی این کنفدراسیون تا انتخابات آتی که مقرر شد در اوایل اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود، انتخاب شد.

طبق اساسنامه مصوب، پست دبیرکلی در فدراسیون جهانی و آسیایی با مدیر اجرایی جایگزین شده است.

۲۵۸ ۲۵۸