گزارش تصویری| بلندپروازی طراحان ایرانی در شهر فرودگاهی بن‌سلمان!
گزارش تصویری| بلندپروازی طراحان ایرانی در شهر فرودگاهی بن‌سلمان!

به دنبال چشم‌انداز عربستان سعودی برای ساخت جزیره‌ای با امکانات بهداشتی و خدماتی، استودیوی طراحی معماری ایرانی Kalbod Design مجموعه‌ای از رندرها را برای طرح مفهومی شهر فرودگاهی در عربستان سعودی منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، این طرح هنوز توسط عربستان سعودی تایید نشده است. رندرها با بران..

به دنبال چشم‌انداز عربستان سعودی برای ساخت جزیره‌ای با امکانات بهداشتی و خدماتی، استودیوی طراحی معماری ایرانی Kalbod Design مجموعه‌ای از رندرها را برای طرح مفهومی شهر فرودگاهی در عربستان سعودی منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، این طرح هنوز توسط عربستان سعودی تایید نشده است. رندرها با برانگیختن شبکه شهری ارگانیکی که به دریا می‌رسد، رابطه‌ای همزیستی را از نظر دسترسی و یکپارچگی اقتصادی نشان می‌دهد.

کانسپت شهر فرودگاهی که به دلیل عملکرد چندوجهی آن متمایز است، توسط تیم استودیو طراحی Kalbod طراحی شده است تا با برنامه‌ها و جاه‌طلبی‌های گردشگری منطقه هماهنگ باشد. این پروژه فراتر از نقش اصلی خود به عنوان فرودگاه، با موزه‌ها، گالری‌ها و فضاهای نمایشگاهی، یک جاذبه متمایز برای بازدیدکنندگان و برای ساکنان ارائه می‌کند.

این برنامه‌ها با هم، مجموعه‌ای از شهرها را ایجاد می‌کنند که هرکدام دارای ریزاقلیم متنوع خود در یکی از خشک‌ترین مناظر جهان هستند. این پیشنهاد با ایجاد پل ارتباطی با نیازهای پایدار و اجتماعی، به عنوان یک پازل در کلان پروژه عربستان سعودی عمل می‌کند و به طور بالقوه نقشی دگرگون کننده در ظهور توسعه مداوم ایفا می‌کند.

منبع: designboom

۲۲۷۲۲۷

شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی
شهر فرودگاهی عربستان سعودی