کدام آیفون‌ها نسخه iOS 17 را دریافت نخواهند کرد؟
کدام آیفون‌ها نسخه iOS 17 را دریافت نخواهند کرد؟

گفته شده است همزمان با معرفی رسمی سری آیفون ۱۵ در روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور)، iOS 17 نیز معرفی خواهد شد.
گوشی‌های که این سیستم‌عامل جدید اپل را دریافت نخواهند کرد، آنهایی هستند که نام‌شان در تصویر زیر نیامده است.

ست نیوز
کدام آیفون‌ها نسخه iOS 17 را دریافت نخواهند کرد؟
گفته شده است همزمان با معرفی رسمی سری آیفون ۱۵ در روز ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور)، iOS 17 نیز معرفی خواهد شد.
گوشی‌های که این سیستم‌عامل جدید اپل را دریافت نخواهند کرد، آنهایی هستند که نام‌شان در تصویر زیر نیامده است.
4887496منبع :ایتنا