کاهش واردات تلفن همراه به کشور
کاهش واردات تلفن همراه به کشور

گمرک ایران در خصوص میزان واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه در ۵ ماهه سال جاری اعلام کرد، در این مدت ۹۱۳ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است که معادل ۳٫۷۷ از کل ارزش واردات کشور را دارا بود.
به گزارش ایتنا از تسنیم، گمرکات فرودگاه امام خمینی، فرودگاه پیام و… از مهمترین مبادی ورود تلفن همرا..

ست نیوز
کاهش واردات تلفن همراه به کشور
گمرک ایران در خصوص میزان واردات انواع گوشی‌های تلفن همراه در ۵ ماهه سال جاری اعلام کرد، در این مدت ۹۱۳ میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است که معادل ۳٫۷۷ از کل ارزش واردات کشور را دارا بود.
به گزارش ایتنا از تسنیم، گمرکات فرودگاه امام خمینی، فرودگاه پیام و… از مهمترین مبادی ورود تلفن همراه به کشور میباشند.
اوج واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰ بود که نزدیک به ۴ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد و از طریق گمرک ترخیص شد.
سال قبل نیز حدود ۲٫۸ میلیارد دلار صرف واردات گوشی موبایل شده بود.منبع :ایتنا