کار به فروش فرش برای خرید ماشین رسید!‍ / شیوه جدید معامله خودرو در ۱۴۰۳
کار به فروش فرش برای خرید ماشین رسید!‍ / شیوه جدید معامله خودرو در ۱۴۰۳

شیوه های جدیدی برای فروش خودرو در ۱۴۰۳ مد شده است.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، بعد از معامله خودرو با حیوانات یا حتی آپارتمان حال نوبت به فروش فرش رسید.
با توجه به افزایش شدید قیمت خودرو برخی افراد به فروش فرش‌های خود روی آورده‌اند.
به عنوان مثال فردی تعدادی فرش خود را برای خرید خودروی خارجی تا ۲..

شیوه های جدیدی برای فروش خودرو در ۱۴۰۳ مد شده است.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، بعد از معامله خودرو با حیوانات یا حتی آپارتمان حال نوبت به فروش فرش رسید.

با توجه به افزایش شدید قیمت خودرو برخی افراد به فروش فرش‌های خود روی آورده‌اند.

به عنوان مثال فردی تعدادی فرش خود را برای خرید خودروی خارجی تا ۲.۵ میلیارد تومان آگهی کرده است.

روزگار خودرو نوشت:آنطور که به نظر می‌رسد شاهد فروش اقلام مختلف توسط مردم هستیم تا بتوانند دستشان به خرید خودرو برسد.

کار به فروش فرش برای خرید ماشین رسید!‍ / شیوه جدید معامله خودرو در ۱۴۰۳