پیکان ۳۰۰ میلیون تومان را لمس کرد! / انفجار قیمت خودروی محبوب
پیکان ۳۰۰ میلیون تومان را لمس کرد! / انفجار قیمت خودروی محبوب

پیکان را می‌توان از جمله محبوب ترین خودروهای بازار ایران دانست که البته دیگر ارزان نیست.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز،قیمت خودروهای کم کارکرد و اصطلاحا تمیز پیکان سر به فلک کشیده است.
اگر به دنبال خرید پیکان باشید با قیمت های عجیب چندصد میلیونی مواجه می‌شوید.
به عنوان مثال فردی پیکان کلکسیونی مدل ۶..

پیکان را می‌توان از جمله محبوب ترین خودروهای بازار ایران دانست که البته دیگر ارزان نیست.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز،قیمت خودروهای کم کارکرد و اصطلاحا تمیز پیکان سر به فلک کشیده است.

اگر به دنبال خرید پیکان باشید با قیمت های عجیب چندصد میلیونی مواجه می‌شوید.

به عنوان مثال فردی پیکان کلکسیونی مدل ۶۵ را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان آگهی کرده است.

این که پیکان ۳۰۰ میلیون تومان می‌ارزد یا خیر را باید خریداران پاسخ دهند.

پیکان ۳۰۰ میلیون تومان را لمس کرد! / انفجار قیمت خودروی محبوب

۲۲۰