پیکان زیر کامیون له شد/ عکس
پیکان زیر کامیون له شد/ عکس

امروز در جاده جاده مهاباد_ ارومیه تصادف وحشتناکی رخ داد.
به گزارش ست نیوز از کانال چند ثانیه، امروز، تصادف وحش‍تناکی در جاده مهاباد_ ارومیه خبر ساز شد.
در این تصادف یک کامیون با خودروی پیکان برخورد کرد. راننده خودروی پیکان جان خود را از دست داد.

۴۷۲۱۷

امروز در جاده جاده مهاباد_ ارومیه تصادف وحشتناکی رخ داد.

به گزارش ست نیوز از کانال چند ثانیه، امروز، تصادف وحش‍تناکی در جاده مهاباد_ ارومیه خبر ساز شد.

در این تصادف یک کامیون با خودروی پیکان برخورد کرد. راننده خودروی پیکان جان خود را از دست داد.

پیکان زیر کامیون له شد/ عکس

۴۷۲۱۷