پیدا شدن این پرنده بسیار نادر خبرساز شد/ عکس
پیدا شدن این پرنده بسیار نادر خبرساز شد/ عکس

پیدا شدن یک پرنده کمیاب در ولز خبرساز شد.
یک زاغی سفید کمیاب در میان گروهی از نوع رایج‌تر دیده شد. عکاس آماتوری به نام تری رایت در اوایل این ماه میلادی، از این پرنده نادر عکاسی کرد. این پرنده لوسیتیک است، به این معنی که فاقد رنگدانه در پرهای خود است. انجمن پرنده شناسی ولز گفت این پرنده بسیار غیرعادی..

پیدا شدن یک پرنده کمیاب در ولز خبرساز شد.

یک زاغی سفید کمیاب در میان گروهی از نوع رایج‌تر دیده شد. عکاس آماتوری به نام تری رایت در اوایل این ماه میلادی، از این پرنده نادر عکاسی کرد. این پرنده لوسیتیک است، به این معنی که فاقد رنگدانه در پرهای خود است. انجمن پرنده شناسی ولز گفت این پرنده بسیار غیرعادی است.

گزارش شده است که این پرنده به اندازه یک در یک میلیون نادر است.

پیدا شدن این پرنده بسیار نادر خبرساز شد/ عکس

پیدا شدن این پرنده بسیار نادر خبرساز شد/ عکس

منبع: BBC

۴۷۴۷