پیامی از جهان گرانشی
پیامی از جهان گرانشی

رصدخانه نانوهرتز آمریکای شمالی برای امواج گرانشی (موسوم به NANOGrav) با رصد ۶۸ تپ‌اختر با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی بسیار بزرگ، با اندازه‌گیری دقیق تغییرات جزئی در زمان رسیدن پالس‌ها، شواهدی برای پس‌زمینه موج گرانشی (GW) کشف کرده است. ارتباط میان جابجایی‌ها میان تپ‌اخترهای مختلف به است که نشان م..

ست نیوز
پیامی از جهان گرانشی رصدخانه نانوهرتز آمریکای شمالی برای امواج گرانشی (موسوم به NANOGrav) با رصد ۶۸ تپ‌اختر با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی بسیار بزرگ، با اندازه‌گیری دقیق تغییرات جزئی در زمان رسیدن پالس‌ها، شواهدی برای پس‌زمینه موج گرانشی (GW) کشف کرده است. ارتباط میان جابجایی‌ها میان تپ‌اخترهای مختلف به است که نشان می‌دهد در واقع توسط موج گرانشی ایجاد می‌شوند.
به گزارش ایتنا، این پس‌زمینه موج گرانشی احتمالاً ناشی از صدها هزار یا حتی میلیون‌ها سیاه‌چاله دوتایی ابرپرجرم است. گروه‌های پژوهشی اروپایی، آسیایی و استرالیایی نیز به صورت مستقل نتایج خود را اعلام کردند. پیش از این، آشکارسازهای LIGO و Virgo، موج‌های گرانشی با بسامد بالاتر حاصل از ادغام جفت‌های منفرد از اجرام عظیم در مدار (مانند سیاه‌چاله‌های با جرم ستاره‌ای) را شناسایی کرده بودند.
تصویر برگزیده امروز، این نتیجه تکان‌دهنده فضازمان را با به تصویر کشیدن دو سیاهچاله ابرپرجرم در حال چرخش و چندین تپ‌اختر که به نظر می‌رسد دارای تغییرات زمانی اندکی هستند، به خوبی نشان می‌دهد. اثری که این امواج گرانشی روی خود فضازمان می‌گذارند، توسط یک شبکه معوج نشان داده شده است.
Gwb Nanograv 960 annotatedمنبع :ایتنا