پیامک گران می‌شود
پیامک گران می‌شود

با تصمیم دولت، قیمت پیامک از سال آینده افزایش خواهد یافت.
دولت سیزدهم این تصمیم خود را برای تصویب به مجلس ارسال کرده است.
به گزارش ایتنا طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد دولت از محل پیامک با افزایش ۳۰ ریالی در سال آینده، ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
براساس اطلاعات جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیم..

ست نیوز
پیامک گران می‌شود با تصمیم دولت، قیمت پیامک از سال آینده افزایش خواهد یافت.
دولت سیزدهم این تصمیم خود را برای تصویب به مجلس ارسال کرده است.
به گزارش ایتنا طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد دولت از محل پیامک با افزایش ۳۰ ریالی در سال آینده، ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
براساس اطلاعات جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین درآمد دولت از این محل ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در لایحه بودجه سال گذشته هم اعلام شده بود اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از اســـتفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند.
در لایحه مزبور گفته شده بود که درآمد حاصله، متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار ســازمان بهزیســتی قرار می‌گیرد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.
منبع :ایتنا