پوستر ویژه سایت رهبری برای شهید امیرعبداللهیان/عکس
پوستر ویژه سایت رهبری برای شهید امیرعبداللهیان/عکس

سایت رهبری برای شهید امیرعبداللهیان وزیر خارجه مجاهد و فعال ایران پوستر ویژه ای با عنوان «صدای مظلومیت کودکان فلسطینی» طراحی و منتشر کرد.
به گزارش ست نیوز حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سانحه سقوط بالگرد در ورزقان همراه با رئیس جمهور و دیگر همراهان به شهادت رسید.

۳۱۱۳۱۱

سایت رهبری برای شهید امیرعبداللهیان وزیر خارجه مجاهد و فعال ایران پوستر ویژه ای با عنوان «صدای مظلومیت کودکان فلسطینی» طراحی و منتشر کرد.

به گزارش ست نیوز حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سانحه سقوط بالگرد در ورزقان همراه با رئیس جمهور و دیگر همراهان به شهادت رسید.

پوستر ویژه سایت رهبری برای شهید امیرعبداللهیان/عکس

۳۱۱۳۱۱