پلیس رژیم صهیونیستی بعد از مشاهده یک شی مشکوک در اطراف سفارت آمریکا در تل آویو خیابان‌های اطراف این سفارت خانه را بست.
به گزارش ست نیوز، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که پلیس رژیم صهیونیستی خیابان‌های اطراف سفارت آمریکا را در تل آویو بسته است.
این اقدام پلیس رژیم صهیونیستی بعد از آن صورت گرفت ک..

پلیس رژیم صهیونیستی بعد از مشاهده یک شی مشکوک در اطراف سفارت آمریکا در تل آویو خیابان‌های اطراف این سفارت خانه را بست.

به گزارش ست نیوز، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که پلیس رژیم صهیونیستی خیابان‌های اطراف سفارت آمریکا را در تل آویو بسته است.

این اقدام پلیس رژیم صهیونیستی بعد از آن صورت گرفت که یک وسیله مشکوک در اطراف این سفارت خانه پیدا شد.

هنوز جزییات بیشتری در خصوص این حادثه منتشر نشده است

۳۱۰۳۱۰