پاکسازی دریاهای جهان با باکتری‌های پلاستیک‌خوار
پاکسازی دریاهای جهان با باکتری‌های پلاستیک‌خوار

دانشمندان چک برای پاکسازی اقیانوس‌های جهان به دنبال استفاده از نوعی باکتری پلاستیک‌خوارند. به گزارش رادیو پراگ، دانشمندان دانشگاه مندل در برنو می‌خواهند با استفاده از سیانوباکتر به جنگ زباله‌های پلاستیکی در دریاها بروند. آن‌ها معتقدند که این باکتری‌های بسیار کوچک فوتوسنتزی می‌توانند پس از تغییراتی، ..

ست نیوز
پاکسازی دریاهای جهان با باکتری‌های پلاستیک‌خوار
دانشمندان چک برای پاکسازی اقیانوس‌های جهان به دنبال استفاده از نوعی باکتری پلاستیک‌خوارند. به گزارش رادیو پراگ، دانشمندان دانشگاه مندل در برنو می‌خواهند با استفاده از سیانوباکتر به جنگ زباله‌های پلاستیکی در دریاها بروند. آن‌ها معتقدند که این باکتری‌های بسیار کوچک فوتوسنتزی می‌توانند پس از تغییراتی، قابلیت در هم شکستن زباله‌های پلاستیکی را پیدا کنند.
در حال حاضر، پلاستیک‌ها در گوشه‌هایی از اقیانوس‌های جهان که به «مناطق زباله» معروف‌اند، جمع می‌شوند. این مشکل در چند دهه گذشته بیشتر هم شده است. این زباله‌های انباشته‌شده معمولا عبارتند از آشغال‌هایی‌اند که مردم به دریا می‌ریزند، وسایل ماهیگیری و انواع دیگری از زباله.
در حال حاضر، در سه اقیانوس بزرگ جهان (آرام، اطلس و هند) پنج «منطقه زباله» عمده وجود دارد که وسعت آن‌ها روی‌هم‌رفته به اندازه کشور استرالیا می‌شوند و برای زندگی موجودات دریایی خطری جدی به حساب می‌آیند.
دانشمندان دانشکده برزشناسی (فناوری استفاده از گیاهان برای تولید غذا و سوخت) دانشگاه مندل به این علت می‌خواهند از سیانوباکتر استفاده کنند که این باکتری‌ها به طور طبیعی در اقیانوس‌ها و به‌خصوص میان زباله‌های دریایی به وفور یافت می‌شوند. پرورش آن‌ها نیز آسان و ارزان است.
آندری پنچیک، زیست‌شناسی که بخشی از تیم پژوهشی این پروژه است، به رادیو پراگ گفت: «بیشتر مردم جلبک و سیانوباکتر را مضر می‌دانند اما این حقیقت ندارد. بسیاری از این‌ها در واقع در کارکرد اکوسیستم نقشی ضروری دارند. پژوهش ما بر نوعی از سیانوباکتری که بتواند پلاستیک را تجزیه کند، متمرکز است.»
پنچیک و همکارانش می‌خواهند برای این کار سیانوباکتر را تغییر ژنتیکی دهند؛ اما این کار با موانع قانونی مواجه است و این باعث شده این تیم به راه‌های استفاده از شکل طبیعی این باکتری نیز فکر کند.
پنچیک در ضمن یادآوری می‌کند که نزدیک به ۸۰ درصد زباله‌های پلاستیکی از رودخانه‌ها به اقیانوس می‌ریزند و می‌افزاید که مدیریت بهتر فاضلاب‌ها، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم، می‌تواند در پاکیزگی اقیانو‌س‌ها نقش چشمگیری ایفا کند.
منبع: ایندیپندنتمنبع :ایتنا