واکنش یک امام جمعه به شکست حزب اردوغان در انتخابات ترکیه /ایران با مردم آمریکا جنگ ندارد اما…/امام جمعه سمنان: تسلیم نمی‌شویم
واکنش یک امام جمعه به شکست حزب اردوغان در انتخابات ترکیه /ایران با مردم آمریکا جنگ ندارد اما…/امام جمعه سمنان: تسلیم نمی‌شویم

امام جمعه قم گفت: به نسل جوان سفارش می‌کنم تا جوان و مملو از شور و نشاط هستید، کاری کنید که در مسیر غفلت قرار نگیرید؛ اگر می‌بینید حضور در برخی مجالس شما را از یاد خدا دور می‌کند، به جدیت از آن فاصله بگیرید.

امام جمعه قم گفت: به نسل جوان سفارش می‌کنم تا جوان و مملو از شور و نشاط هستید، کاری کنید که در مسیر غفلت قرار نگیرید؛ اگر می‌بینید حضور در برخی مجالس شما را از یاد خدا دور می‌کند، به جدیت از آن فاصله بگیرید.