واکنش ظریف به آتش‌بازی اسرائیل در اصفهان
واکنش ظریف به آتش‌بازی اسرائیل در اصفهان

وزیر خارجه سابق با انتشار پیامی نوشت: اکنون، با توجه به آتش‌بازی امروز در اصفهان، تمامی کشورها و رهبران جهان می‌بایست توجه خود را به پایان دادن به جنایات اسرائیل و به ویژه جنگ غزه متمرکز کنند.
به گزارش ست نیوز محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی در پستی به زبان انگلیسی در شبکه اجتما..

وزیر خارجه سابق با انتشار پیامی نوشت: اکنون، با توجه به آتش‌بازی امروز در اصفهان، تمامی کشورها و رهبران جهان می‌بایست توجه خود را به پایان دادن به جنایات اسرائیل و به ویژه جنگ غزه متمرکز کنند.

به گزارش ست نیوز محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی در پستی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس: اقدامات مستمر تجاوزکارانه اسرائیل علیه ایران، به ویژه حمله تحریک‌آمیز آن علیه اماکن دیپلماتیک ایران در سوریه، از سوی شورای امنیت ملل متحد مجازات نشد و لذا ایران را ناگزیر به اقدام حساب‌شده در دفاع مشروع نمود که تنها تاسیسات نظامی را هدف گرفت و بر خلاف اسرائیل، آگاهانه از هدف‌گیری غیرنظامیان خودداری کرد.
اکنون، با توجه به آتش‌بازی امروز در اصفهان، تمامی کشورها و رهبران جهان می‌بایست توجه خود را به پایان دادن به جنایات اسرائیل و به ویژه جنگ غزه متمرکز کنند. وتوی قطعنامه عضویت فلسطین در شورای امنیت ملل متحد توسط ایالات متحده حرکتی کاملا در جهت اشتباه بود.

۳۱۱۳۱۱