واکنش امام جمعه آستارا به کاندیداهای تکراری! / گرفتار درجا زدن در بین افراد امتحان پس داده هستیم
واکنش امام جمعه آستارا به کاندیداهای تکراری! / گرفتار درجا زدن در بین افراد امتحان پس داده هستیم

باقری نوشت: حضور تکراری برخی گزینه ها نشان می دهد گرفتار درجا زدن در بین افراد امتحان پس داده هستیم.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، محمدجواد باقری ارومی، امام جمعه آستارا، در توییتی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت پرکار، فعال، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب بودن رئیس جمهور جدید، نوشت..

باقری نوشت: حضور تکراری برخی گزینه ها نشان می دهد گرفتار درجا زدن در بین افراد امتحان پس داده هستیم.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، محمدجواد باقری ارومی، امام جمعه آستارا، در توییتی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت پرکار، فعال، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب بودن رئیس جمهور جدید، نوشت:

حضور تکراری برخی گزینه‌ها نشان می‌دهد گرفتار درجا زدن در بین افراد امتحان‌پس‌داده هستیم.

واکنش امام جمعه آستارا به کاندیداهای تکراری! / گرفتار درجا زدن در بین افراد امتحان پس داده هستیم

۲۷۲۱۹