هشدار مهم استاد اخراجی دانشگاه شریف/ «نقل و انتقال بدون ضابطه‌ی استادان هم‌سو با دولت فعلی به دانشگاه‌های مادر»
هشدار مهم استاد اخراجی دانشگاه شریف/ «نقل و انتقال بدون ضابطه‌ی استادان هم‌سو با دولت فعلی به دانشگاه‌های مادر»

استاد اخراجی دانشگاه شریف درباره نقل و انتقالات دانشگاهی هشدار داد.
به گزارش ست نیوز، علی شریفی زارچی، استاد اخراجی دانشگاه شریف در شبکه اجتماعی ایکس/توییتر نوشت: «اخبار نگران‌کننده‌ای از نقل و انتقال بدون ضابطه‌ی استادان هم‌سو با دولت فعلی به دانشگاه‌های مادر، تغییر صوری تاریخ مصوبات هیات امنای د..

استاد اخراجی دانشگاه شریف درباره نقل و انتقالات دانشگاهی هشدار داد.

به گزارش ست نیوز، علی شریفی زارچی، استاد اخراجی دانشگاه شریف در شبکه اجتماعی ایکس/توییتر نوشت: «اخبار نگران‌کننده‌ای از نقل و انتقال بدون ضابطه‌ی استادان هم‌سو با دولت فعلی به دانشگاه‌های مادر، تغییر صوری تاریخ مصوبات هیات امنای دانشگاه، بورسیه، ارتقا یا تبدیل وضعیت افراد خارج از ضوابط در وزارت علوم به گوش می‌رسد.»

۴٧۴٧