فرمانده انتظامی استان مازندران، از برداشت میلیاردی حساب بانکی پدربزرگ از سوی نوه‌اش برای خرید بازی‌های اینترنتی آنلاین در شهرستان بهشهر خبر داد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، از برداشت میلیاردی حساب بانکی پدربزرگ از سوی نوه‌اش برای خرید بازی‌های اینترنتی آنلاین در شهرستان بهشهر خبر داد.