نماینده تبریز: فضای مجازی لازمه دموکراسی است
نماینده تبریز: فضای مجازی لازمه دموکراسی است

احمد علیرضا بیگی با اشاره به ضرورت رفع فیلترینگ باتوجه به آرام شدن فضای کشور، بیان کرد: اینترنت و فضای مجازی لازمه دموکراسی است.
برای آگاه کردن مردم ما به این دو نیاز داریم. در شرایطی که مردم احتیاج دارند با یکدیگر صحبت کرده و بعد صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اینترنت بدیهی ترین ابزار برای انج..

ست نیوز
نماینده تبریز: فضای مجازی لازمه دموکراسی است
احمد علیرضا بیگی با اشاره به ضرورت رفع فیلترینگ باتوجه به آرام شدن فضای کشور، بیان کرد: اینترنت و فضای مجازی لازمه دموکراسی است.
برای آگاه کردن مردم ما به این دو نیاز داریم. در شرایطی که مردم احتیاج دارند با یکدیگر صحبت کرده و بعد صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اینترنت بدیهی ترین ابزار برای انجام این کار در سطح دنیا است.
وی در ادامه اظهار کرد: ممکن است استفاده های نادرستی نیز از اینترنت شود و تبعات نامناسبی هم به دنبال داشته باشد. اما آیا اگر یک بچه از روی نادانی میخ را در پریز برق فرو کرد و دچار برق گرفتگی شد، راهکار این است که برق را قطع کنیم؟ آیا اگر برخی افراد از فضای مجازی و اینترنت استفاده نادرست دارند ما باید کشور را از فضای مجازی و اینترنت محروم کنیم.
به گزارش ایتنا از ایسنا، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آیا باید در تاریکی زندگی کرد چون یک کودک دچار برق گرفتگی شده است یا باید از ضامن ها و حفاظت هایی استفاده کنیم که چنین اتفاق هایی رخ ندهد؟ نباید برخورد ما تهدید محور باشد. مثلا در جامعه سرقت اتفاق می افتد. جامعه از دزدی رنج می برد. آیا ما می توانیم همه آحاد جامعه را دزد تلقی کنیم؟
وی در ادامه تاکید کرد: کسانی که مرتکب سرقت می شوند درصد کمی از جامعه را تشکیل می دهند. نمی توانیم به کل جامعه نگاه مجرم را داشته باشیم. بعد اقداماتی به بهانه مبارزه با سرقت انجام دهیم که زندگی را برای مردم تلخ کند. بعد عنوان کنیم هدف ما مقابله با دزدی است. این استدلال صحیحی نیست. ما نمی توانیم با موضوعات با نگاه تهدید محور روبه رو شویم. لزوما بایستی برخورد ما نرم افزاری بوده و به دنبال ایجاد مصونیت باشیم.
وی افزود: آیا زمانی که سیگار برای بدن مضر است ما جلوی فروش سیگار را در کشور می گیریم؟ یا اینکه از آموزش هایی استفاده می کنیم که مانع ترویج استفاده از سیگار شود؟ ما با وجود تجربه چند ده ساله ای که داریم که ثابت کرده برخورد سلبی هیچ گاه جواب نمی دهد باز هم به سراغ این راه می رویم. ما نمی توانیم مقابل تکنولوژی بایستیم بلکه باید از تکنولوژی استفاده کنیم تا حقانیت خود را اثبات کنیم. ما امروز خود را از تکنولوژی محروم کرده ایم.منبع :ایتنا