نقطهٔ سیکار در مریخ
نقطهٔ سیکار در مریخ

چه چیزی این تپهٔ غیرعادی را در مریخ ایجاد کرده است؟ هیچ کس مطمئن نیست. تپه‌ای موسوم به «نقطهٔ سیکار» (Siccar Point)، به عنوان یک چشم‌انداز خوب برای بررسی منطقه اطراف، ناحیه‌ای متمایز در دهانهٔ گیل است. مریخ‌نورد کنجکاوی در اواخر سال گذشته که سرگرم کاوش مریخ بود، از این تپهٔ غیرمعمول بازدید کرد.
به گ..

ست نیوز
نقطهٔ سیکار در مریخ چه چیزی این تپهٔ غیرعادی را در مریخ ایجاد کرده است؟ هیچ کس مطمئن نیست. تپه‌ای موسوم به «نقطهٔ سیکار» (Siccar Point)، به عنوان یک چشم‌انداز خوب برای بررسی منطقه اطراف، ناحیه‌ای متمایز در دهانهٔ گیل است. مریخ‌نورد کنجکاوی در اواخر سال گذشته که سرگرم کاوش مریخ بود، از این تپهٔ غیرمعمول بازدید کرد.
به گزارش ایتنا، نقطهٔ سیکار نه تنها شکلی متمایز دارد، بلکه در آن، سنگ‌های تیره بالای سنگ‌های سبک‌تر قرار گرفته‌اند. سن ظاهری بسیار جوان‌تر سنگ‌های تیره نشان‌دهنده یک وقفه زمانی در نظم‌بندی معمول زمین‌شناسی لایه‌های سنگ است که البته این فرآیندی هنوز ناشناخته است.
شایان ذکر است که این تپهٔ مریخی به یاد نقطهٔ سیکار روی زمین نامگذاری شده است. در واقع تپهٔ سیکار، مکانی در اسکاتلند است که خود به عنوان محل اتصال بین دو لایه سنگی متفاوت متمایز شناخته می‌شود.
مریخ‌نورد کنجکاوی همچنان به کاوش در دهانهٔ گیل در مریخ ادامه می‌دهد و به دنبال یافتن سرنخ‌هایی از حیات باستانی است. گفتنی است همزمان و ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر دورتر، کاوشگر پشتکار با کمک کاوشگر نبوغ که قابلیت پرواز دارد، سرگرم کاوش دهانهٔ جزرو است.منبع : ایتنا