نخست وزیر: ارمنستان برای جلوگیری از جنگ با جمهوری آذربایجان بر چند روستای مرزی خود چشم می پوشد
نخست وزیر: ارمنستان برای جلوگیری از جنگ با جمهوری آذربایجان بر چند روستای مرزی خود چشم می پوشد

پاشینیان در ادامه به ساکنین ارمنی آن منطقه توضیح داد که برای جلوگیری از جنگ با باکو، مقامات ارمنستان مجبور هستند با انتقال احتمالی شهرک‌ها در بخش مرزی از روستای باگانیس به روستای برکابر تحت کنترل باکو، مرز زمینی خود را مجدد ترسیم کنند !
به گزارش ست نیوز، نخست وزیر ارمنستان در دیدار با اهالی روستا..

پاشینیان در ادامه به ساکنین ارمنی آن منطقه توضیح داد که برای جلوگیری از جنگ با باکو، مقامات ارمنستان مجبور هستند با انتقال احتمالی شهرک‌ها در بخش مرزی از روستای باگانیس به روستای برکابر تحت کنترل باکو، مرز زمینی خود را مجدد ترسیم کنند !

به گزارش ست نیوز، نخست وزیر ارمنستان در دیدار با اهالی روستاهای مرزی منطقه تاووش اعلام کرد که قرار است ۴ روستای مرزی از این منطقه را به باکو واگذار کند. پاشینیان به اهالی ارمنی ساکن آن منطقه گفت: "حالت دیگری هم ممکن است که حالا می‌توانیم اینجا(جلسه) را ترک کنیم، برویم و به آذربایجان بگوییم که نه، ما هیچ کاری نمی‌کنیم.(روستاها را رها نمی‌کنیم) این بدان معنا خواهد بود که در پایان هفته جنگ جدیدی آغاز می‌شود." به گزارش عصر ایران، پاشینیان در ادامه به ساکنین ارمنی آن منطقه توضیح داد که برای جلوگیری از جنگ با باکو، مقامات ارمنستان مجبور هستند با انتقال احتمالی شهرک‌ها در بخش مرزی از روستای باگانیس به روستای برکابر تحت کنترل باکو، مرز زمینی خود را مجدد ترسیم کنند! باکو از دهه ۹۰ ادعای مالکیت بر روی ۷ روستای منطقه تاووش ارمنستان را دارد که فعلا طبق برنامه پاشینیان ۴ روستای مرزی را به باکو واگذار می‌کند، توجه کنید از ۴ روستا، ۲ روستا مرزی(خطوط آبی) تاووش، دقیقا در کریدور تجاری جنوب به شمال ارمنستان قرار دارند. روستاهای مورد مناقشه بین ارمنستان و باکو نقشه  ارمنستان ۳۱۰۳۱۰