نجات این گربه جنگلی در ماسال
نجات این گربه جنگلی در ماسال

گربه جنگلی در ماسال تیمار و رهاسازی شد.
به گزارش ست نیوز از کانال‌های خبری محلی،‌ رییس اداره حفاظت محیط زیست ماسال از نجات یک قلاده گربه جنگلی از تله و تیمار و رهاسازی آن در زیستگاه‌های این شهر خبر داد.

۴۷۴۷

گربه جنگلی در ماسال تیمار و رهاسازی شد.

به گزارش ست نیوز از کانال‌های خبری محلی،‌ رییس اداره حفاظت محیط زیست ماسال از نجات یک قلاده گربه جنگلی از تله و تیمار و رهاسازی آن در زیستگاه‌های این شهر خبر داد.

نجات این گربه جنگلی در ماسال

۴۷۴۷