میدان وسیع سحابی پیله
میدان وسیع سحابی پیله

چه زمانی یک سحابی می‌تواند شبیه به دنباله‌دار شود؟ در این میدان پرجمعیت از ستارگان که بیش از دو درجه در صورت فلکی مرتفع پرنده قو (Cygnus) پوشانده شده، چشم به سمت سحابی پیله (Cocoon Nebula) کشیده می‌شود. پیله کیهانی (ناحیه‌ای فشرده برای شکل‌گیری ستارگان)، گستره‌ای است شامل سحابی درخشان از نظر گسیل و ..

ست نیوز
میدان وسیع سحابی پیله چه زمانی یک سحابی می‌تواند شبیه به دنباله‌دار شود؟ در این میدان پرجمعیت از ستارگان که بیش از دو درجه در صورت فلکی مرتفع پرنده قو (Cygnus) پوشانده شده، چشم به سمت سحابی پیله (Cocoon Nebula) کشیده می‌شود. پیله کیهانی (ناحیه‌ای فشرده برای شکل‌گیری ستارگان)، گستره‌ای است شامل سحابی درخشان از نظر گسیل و انعکاس در سمت چپ، با دنباله‌ای طولانی از ابرهای غبار میان‌ستاره‌ای در سمت راست، که باعث می‌شود کل مجموعه کمی شبیه یک دنباله‌دار باشد.
به گزارش ایتنا، در فهرست IC 5146، سر روشن مرکزی سحابی، پهنه‌ای حدود ۱۰ سال نوری را شامل می‌شود؛ در حالی که دُم تیره غبارآلود نزدیک به ۱۰۰ سال نوری را دربر می‌گیرد. هر دوی آنها در فاصله ۲۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارند. ستاره درخشان در نزدیکی مرکز سحابی درخشان که احتمالاً تنها چند صد هزار سال قدمت دارد، برای درخشش سحابی انرژی تأمین می‌کند؛ زیرا به پاکسازی حفره‌ای در ستاره ابر مولکولی که غبار و گاز را تشکیل می‌دهد، کمک می‌رساند.
رشته‌های غبارآلود طولانی دُم اگرچه در این تصویر نور مرئی تیره به‌نظر می‌رسند، اما خود ستاره‌هایی پنهان در فرآیند شکل‌گیری هستند، ستارگانی که در طول موج‌های فروسرخ دیده می‌شوند.منبع :ایتنا