مخالفت یک نماینده با تعطیلی روز پنجشنبه /تکلیف ۱۰ میلیون نفر نیروی کار خصوصی چه می شود؟
مخالفت یک نماینده با تعطیلی روز پنجشنبه /تکلیف ۱۰ میلیون نفر نیروی کار خصوصی چه می شود؟

آصفری گفت: توجیه پیشنهاددهندگان دو روز تعطیلی در هفته، مبادلات اقتصادی با دنیاست، اما امروز مبادلات اقتصادی با دنیا به صورت حضوری نیست بلکه اینترنتی است و این امر در هر روزی می‌تواند انجام شود.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ..

آصفری گفت: توجیه پیشنهاددهندگان دو روز تعطیلی در هفته، مبادلات اقتصادی با دنیاست، اما امروز مبادلات اقتصادی با دنیا به صورت حضوری نیست بلکه اینترنتی است و این امر در هر روزی می‌تواند انجام شود.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه در کشور گفت: پیشنهاد دولت تعطیلی پنجشنبه است، اما من معتقدم این تعطیلی مغایر اصل سوم قانون اساسی است، چون تبعیض و بی‌عدالتی است.

آنگونه که باشگاه خبرنگاران جوان روایت کرده، وی اظهار کرد: ما ۱۰ میلیون نفر نیروی کار خصوصی داریم که با تعطیلی پنج‌شنبه باید ببینیم تکلیف این افراد چه می‌شود، چون نباید قانون را برای دو و نیم میلیون نفر کارمند تصویب کنیم بلکه باید برای عموم جامعه باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: این تعطیلی فقط برای دو و نیم میلیون کارمند است و ۱۰ میلیون کارگر خصوصی باید در روز پنج‌شنبه سر کار بروند.

آصفری افزود: از طرف دیگر برای آن دو و نیم میلیون نفر باید منابع جدیدی در نظر بگیریم که این امر ریخت و پاش به حساب می‌آید همچنین بین بخش خصوصی و دولتی ناهماهنگی ایجاد می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: شمولیت تعطیلی دو روز در هفته باید عموم جامعه باشد و نباید صرفا کارمندان دولت را در نظر بگیرد البته افزایش تعطیلی غیر از اینکه دردی را دوا نمی‌کند فقط بار بیشتری برای دولت دارد و خروجی نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: توجیه پیشنهاددهندگان دو روز تعطیلی در هفته، مبادلات اقتصادی با دنیاست، اما امروز مبادلات اقتصادی با دنیا به صورت حضوری نیست بلکه اینترنتی است و این امر در هر روزی می‌تواند انجام شود.

آصفری درباره پیشنهادی مبنی بر اینکه نهادهایی که به داخل کشور مربوط هستند در روز پنج‌شنبه تعطیل شوند و نهادهایی که با خارج از کشور در ارتباط هستند در روز شنبه تعطیل باشند، گفت: بعضی کشورها در روز یکشنبه تعطیل هستند؛ این موضوع را باید چکار کنیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: تعطیلی در کشورهای مختلف بین پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه است بنابراین نمی‌توانیم تعطیلی کشورمان را به تعطیلی کشورهای دیگر ارتباط دهیم.

۲۷۲۱۸