ماجرای ایست قلبی شهروند تبریزی به دلیل شهادت آیت الله آل هاشم از زبان دخترش
ماجرای ایست قلبی شهروند تبریزی به دلیل شهادت آیت الله آل هاشم از زبان دخترش

یک شهروند تبریزی به دلیل شهادت آیت الله آل هاشم دچار ایست قلبی شد.
به گزارش ست نیوز، حسن قربانپور قاضی‌جهان؛ از شهروندان تبریزی با شنیدن خبر سقوط سانحه بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهان دچار حمله قلبی شد و درگذشت.
مهر نوشت: دختر وی در گفتگویی اظهار داشت: یکشنبه شب که خبر سقوط هلی کوپتر رسانه‌ای شد..

یک شهروند تبریزی به دلیل شهادت آیت الله آل هاشم دچار ایست قلبی شد.

به گزارش ست نیوز، حسن قربانپور قاضی‌جهان؛ از شهروندان تبریزی با شنیدن خبر سقوط سانحه بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهان دچار حمله قلبی شد و درگذشت.

مهر نوشت: دختر وی در گفتگویی اظهار داشت: یکشنبه شب که خبر سقوط هلی کوپتر رسانه‌ای شد پدرم به دلیل اینکه آقای آل‌هاشم را بسیار دوست داشت نگران شد؛ دقایقی خواست که بخوابد و به ما گفت اگر خبری شد به من هم اطلاع دهید که در خواب دچار حمله قلبی شد و درگذشت.