رییس جمهور بلاروس نسبت به برنامه احتمالی اوکراین برای هدف قرار دادن این کشور هشدار داد.
به گزارش ست نیوز به نقل از تاس، رییس جمهور بلاروس درباره تبعات حملات اوکراین به این کشورهشدار داد.
به گزارش مهر، «الکساندر لوکاشنکو» رییس جمهور بلاروس روز شنبه اعلام کرد که هر گونه از سوی اوکراین به تاسیسات ا..

رییس جمهور بلاروس نسبت به برنامه احتمالی اوکراین برای هدف قرار دادن این کشور هشدار داد.

به گزارش ست نیوز به نقل از تاس، رییس جمهور بلاروس درباره تبعات حملات اوکراین به این کشورهشدار داد.

به گزارش مهر، «الکساندر لوکاشنکو» رییس جمهور بلاروس روز شنبه اعلام کرد که هر گونه از سوی اوکراین به تاسیسات این کشور با پاسخ سخت روبرو می شود.

رییس جمهور بلاروس تاکید کرد که این کشور امنیت در تاسیسات زیرساختی خود در نزدیکی مرز اوکراین را تقویت کرده است و به هر گونه تلاش برای حمله به آنها از طرف اوکراینی به سختی پاسخ خواهد داد.

لوکاشنکو یادآور شد که مخالفان فراری از بلاروس و اوکراین ایده حمله به تاسیسات نفتی بلاروس در چند کیلومتری با مرز اوکراین را با کشورهای مخالف بلاروس مطرح می کنند.

رییس جمهور بلاروس گفت که در پاسخ به این تهدیدها با افسران نظامی خود تماس گرفت و اعلام کرد که هر چیزی را در موقعیت خود قرار دهید و سپس با مشت آهنین پاسخ دهید.

وی افزود که مینسک قصد حمله به خود اوکراین را ندارد.

۳۱۰۳۱۰