عکس| ۱۵ بازیکن تیم ملی استعفا دادند!
عکس| ۱۵ بازیکن تیم ملی استعفا دادند!

بیلبوردهایی با محوریت فوتبال در تهران به نمایش درآمده است.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ شهرداری تهران مدتی است برای کنجکاوسازی شهروندان، بیلبوردهایی در سطح شهر به نمایش درمی‌آورد که توضیحات زیادی ندارند و باعث ایجاد سؤالاتی در ذهن آنها می‌شود. این بار هم چند بیلبورد چنین متنی دارند: «۱۵ بازیکن تیم ..

بیلبوردهایی با محوریت فوتبال در تهران به نمایش درآمده است.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ شهرداری تهران مدتی است برای کنجکاوسازی شهروندان، بیلبوردهایی در سطح شهر به نمایش درمی‌آورد که توضیحات زیادی ندارند و باعث ایجاد سؤالاتی در ذهن آنها می‌شود. این بار هم چند بیلبورد چنین متنی دارند: «۱۵ بازیکن تیم ملی فوتبال استعفا دادند!»

البته از آنجایی که چنین اتفاقی در تیم ملی تحت هدایت امیر قلعه نویی رخ نداده، به نظر می‌رسد این بیلبورد تبلیغی برای فیلم تحسین‌شده «پرویز خان» باشد؛ فیلمی که به مرور زندگی پرویز دهداری سرمربی فقید تیم ملی فوتبال ایران پرداخته است. احتمالا این بیلبورد هم یادآور ماجرای استعفای دسته‌جمعی و جنجالی ۱۵ بازیکن وقت تیم ملی فوتبال باشد.

عکس| 15 بازیکن تیم ملی استعفا دادند!

عکس| 15 بازیکن تیم ملی استعفا دادند!

۲۵۷ ۲۵۱