عکس| پرسپولیس بالاتر از تیم ملی
عکس| پرسپولیس بالاتر از تیم ملی

تعداد دنبال کنندگان صفحه رسمی پرسپولیس در اینستاگرام به ۹ میلیون رسید.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ روز گذشته دنبال کنندگان صفحه رسمی پرسپولیس در اینستاگرام به ۹ میلیون حساب کاربری رسید تا سرخ ها در این مورد نیز رکورد خود را حفظ کنند.
پرسپولیس بین باشگاه های ایرانی بیشترین دنبال کننده را دارد و از..

تعداد دنبال کنندگان صفحه رسمی پرسپولیس در اینستاگرام به ۹ میلیون رسید.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ روز گذشته دنبال کنندگان صفحه رسمی پرسپولیس در اینستاگرام به ۹ میلیون حساب کاربری رسید تا سرخ ها در این مورد نیز رکورد خود را حفظ کنند.

پرسپولیس بین باشگاه های ایرانی بیشترین دنبال کننده را دارد و از صفحه رسمی تیم ملی نیز جلوتر است.

عکس| پرسپولیس بالاتر از تیم ملی

۲۵۷ ۲۵۱