عکس| طلسم‌شکنی سردار آزمون در رم
عکس| طلسم‌شکنی سردار آزمون در رم

سردار آزمون ملی پوش تیم رم ایتالیا برای اولین بار در ترکیب اصلی این تیم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، دنیله ده‌روسیسرمربی تیم رم ایتالیا برای اولین بار سردار آزمون، ملی پوش این تیم را در ترکیب اصلی قرار داد.
سردار امشب به همراه تیمش ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در برابر تیم فروزینونه به زمین م..

سردار آزمون ملی پوش تیم رم ایتالیا برای اولین بار در ترکیب اصلی این تیم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، دنیله ده‌روسیسرمربی تیم رم ایتالیا برای اولین بار سردار آزمون، ملی پوش این تیم را در ترکیب اصلی قرار داد.

سردار امشب به همراه تیمش ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران در برابر تیم فروزینونه به زمین می رود.

ترکیب تیم رم در مقابل فروزینونه در بازی امشب:پبه این شکل است:

عکس| طلسم‌شکنی سردار آزمون در رم

۲۵۸۲۵۸