عکس| شادی متفاوت سردار پس از درخشش در رم
عکس| شادی متفاوت سردار پس از درخشش در رم

سردار آزمون، ملی پوش تیم رم ایتالیا، بعد از اولین حضور خود در ترکیب اصلی رم به صورت کامل، موفق به گلزنی شد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، سردار آزمون پس از اینکه برای اولین در ترکیب اصلی تیم رم ایتالیا قرار گرفت، در بازی دیشب این تیم مقابل فروزینونه برای دومین بار در این فصل پایش به گلزنی باز شد.
نک..

سردار آزمون، ملی پوش تیم رم ایتالیا، بعد از اولین حضور خود در ترکیب اصلی رم به صورت کامل، موفق به گلزنی شد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، سردار آزمون پس از اینکه برای اولین در ترکیب اصلی تیم رم ایتالیا قرار گرفت، در بازی دیشب این تیم مقابل فروزینونه برای دومین بار در این فصل پایش به گلزنی باز شد.

نکته این بازی حضور سردار در تمام ۹۰ دقیقه در بازی مقابل فروزینونه است که این موضوع نوید این را می دهد که سرمربی جدید رم بیشتر به سردار بازی خواهد داد.

حضور سردار در زمین به صورت کامل در شرایطی بود که بازیکنان مطرحی از جمله لوکاکو و دیبالا در ترکیب این تیم حضور داشتند، که این موضوع بیانگر افزایش و بهبود عملکرد سردار و اعتماد سرمربی جدید به او است.

در ادامه شادی گل متفاوت سردار آزمون پس از به ثمر رساندن گل دوم برای رم را ببینید.

عکس| شادی متفاوت سردار پس از درخشش در رم

۲۵۸۲۵۸