عکس| خواهران منصوریان و هادی ساعی در کوروش کمپانی/مدال‌هایی که در یک وانت جا نمی‌شوند!
عکس| خواهران منصوریان و هادی ساعی در کوروش کمپانی/مدال‌هایی که در یک وانت جا نمی‌شوند!

خواهران منصوریان و هادی ساعی هم برای کوروش کمپانی تبلیغ کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛خواهران منصوریان و هادی ساعی هم از ورزشکارانی بودند که برای شرکت کوروش کپانی تبلیغ کرده بودند.

۲۵۱ ۲۵۱

خواهران منصوریان و هادی ساعی هم برای کوروش کمپانی تبلیغ کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛خواهران منصوریان و هادی ساعی هم از ورزشکارانی بودند که برای شرکت کوروش کپانی تبلیغ کرده بودند.

عکس| خواهران منصوریان و هادی ساعی در کوروش کمپانی/مدال‌های که در یک وانت جا نمی‌شوند!

۲۵۱ ۲۵۱