عکس| استوری عیسی آل کثیر به زبان عربی کنار عبدالکریم حسن
عکس| استوری عیسی آل کثیر به زبان عربی کنار عبدالکریم حسن

عیسی آل کثیر استوری جدیدی را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ تمرینات پرسپولیس مدت هاست برای ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شده و حالا عیسی آل کثیر، مهاجم سرخ پوشان تصویری را کنار عبدالکریم حسن با یک نوشته عربی منتشر کرده است:

۲۵۷ ۲۵۱

عیسی آل کثیر استوری جدیدی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ تمرینات پرسپولیس مدت هاست برای ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شده و حالا عیسی آل کثیر، مهاجم سرخ پوشان تصویری را کنار عبدالکریم حسن با یک نوشته عربی منتشر کرده است:

<a  data-cke-saved-href='/static/page/taxonomy/120888' href='/static/page/taxonomy/120888'>استوری</a> <a  data-cke-saved-href='/static/page/taxonomy/28933' href='/static/page/taxonomy/28933'>عیسی آل کثیر</a> به زبان عربی کنار <a  data-cke-saved-href='/static/page/taxonomy/154569' href='/static/page/taxonomy/154569'>عبدالکریم حسن</a>

۲۵۷ ۲۵۱