عکسی جالب از جاده هراز در دل برف
عکسی جالب از جاده هراز در دل برف

بارش برف جلوه خاصی به جاده هراز داده است.
به گزارش ست نیوز از چند ثانیه، طی روزهای گذشته بارش برف بخش‌های زیادی از ایران را سفید پوش کرد، عکس زیر مربوط به جاده هراز است که در میان زمین پوشیده از برف خودنمایی می‌کند.

۲۳۳۲۳۳

بارش برف جلوه خاصی به جاده هراز داده است.

به گزارش ست نیوز از چند ثانیه، طی روزهای گذشته بارش برف بخش‌های زیادی از ایران را سفید پوش کرد، عکس زیر مربوط به جاده هراز است که در میان زمین پوشیده از برف خودنمایی می‌کند.

عکسی جالب از جاده هراز در دل برف

۲۳۳۲۳۳