طرح صیانت در مجلس به کجا رسید؟
طرح صیانت در مجلس به کجا رسید؟

علی اصغر عنابستانی با اشاره زمزمه ها پیرامون ازسرگیری برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در مجلس، بیان کرد: آنچه که در مجلس پیرامون طرح نظام بخشی به فضای مجازی رخ داد این بوده که کمیسیون مشترک کلیات این طرح را به تصویب رساند اما هیات رئیسه مجلس این فرایند تصویب را خلاف قانون تلقی کرد. اکنون..

ست نیوز
طرح صیانت در مجلس به کجا رسید؟
علی اصغر عنابستانی با اشاره زمزمه ها پیرامون ازسرگیری برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در مجلس، بیان کرد: آنچه که در مجلس پیرامون طرح نظام بخشی به فضای مجازی رخ داد این بوده که کمیسیون مشترک کلیات این طرح را به تصویب رساند اما هیات رئیسه مجلس این فرایند تصویب را خلاف قانون تلقی کرد. اکنون دو بحث وجود دارد. آیا اکنون کمیسیون مشترک می تواند مجددا شروع به کار کند؟
به گزارش ایتنا از ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس آئین نامه از آنجا که سه ماه کمیسیون فرصت در اختیار داشته است تا کلیات این طرح را تصویب کند و از این بازه زمانی گذشته است، دیگر کمیسیون نمی تواند کار خود را آغاز کند. اگر قرار باشد این کیمسیون مجددا شروع به کار کند باید مجددا از صحن مجلس مجوز گرفته شود و طرحی جدید در قالب اصل ۸۵ به این کمیسیون سپرده شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اما یک بحث دیگر این است که علت عدم تصویب کلیات این طرح ظرف سه ماه این بوده که مرکز پژوهش ها در ارائه گزارش تاخیر داشته است. لذا کمیسیون مجوز دارد که مجددا تشکیل شود. اما فعلا کمیسیون مشترک تعطیل است و اگر قرار باشد اتفاق جدیدی در حوزه نظام بخشی به فضای مجازی رخ دهد حتما باید در قالب طرح جدیدی دنبال شود که صحن مجلس نیز در خصوص آن باید نظر دهد.منبع :ایتنا