شوک انتخاباتی جدید به سبد رأی جلیلی/ پرویز نقش ظریف را بازی می کند!
شوک انتخاباتی جدید به سبد رأی جلیلی/ پرویز نقش ظریف را بازی می کند!

یک فعال رسانه ای گفت: پرویز فتاح برای شوکِ انتخاباتی به سبد رای سعید جلیلی وارد همایش مصلا شد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، علی قلهکی فعال رسانه ای اصولگرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
حضور پرویز فتاح (رئیس ستاد اجرایی) در همایش امروز جلیلی در مصلا تهران یعنی فاصله ها در آرا بسیار کم است؛ نیاز به شوک..

یک فعال رسانه ای گفت: پرویز فتاح برای شوکِ انتخاباتی به سبد رای سعید جلیلی وارد همایش مصلا شد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، علی قلهکی فعال رسانه ای اصولگرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

حضور پرویز فتاح (رئیس ستاد اجرایی) در همایش امروز جلیلی در مصلا تهران یعنی فاصله ها در آرا بسیار کم است؛ نیاز به شوک دارد. باید دید فتاح تا چه میزان می تواند نقش ظریف را برای جلیلی بازی کند و سبد رأی جلیلی را در ساعات آخر تکان دهد.

شوک انتخاباتی جدید به سبد رأی جلیلی/ پرویز نقش ظریف را بازی می کند!

۲۷۲۱۸