سلفی یک روباه کنجکاو
سلفی یک روباه کنجکاو

مامور سازمان حمایت از حیوانات در بریتانیا با استفاده از تلفن همراه خود در حال فیلمبرداری از نجات روباهی در طبیعت بود که ناگهان روباه کنجکاو دیگری تلفن همراه او را دزدید و پا به فرار گذاشت.
نادیا زکالوند: «بن فیتس‌کاستا»، امدادگر حیوانات، برای نجات روباهی که پایش صدمه دیده بود، به منطقه‌ای جنگلی اعزا..

مامور سازمان حمایت از حیوانات در بریتانیا با استفاده از تلفن همراه خود در حال فیلمبرداری از نجات روباهی در طبیعت بود که ناگهان روباه کنجکاو دیگری تلفن همراه او را دزدید و پا به فرار گذاشت.

نادیا زکالوند: «بن فیتس‌کاستا»، امدادگر حیوانات، برای نجات روباهی که پایش صدمه دیده بود، به منطقه‌ای جنگلی اعزام شد. او وقتی به روباه مجروح رسید، دوربین تلفن همراه خود را فعال کرد و تلفن را در مکانی گذاشت تا از این عملیات نجات فیلم بگیرد. اما ناگهان روباهی دیگر که پنهان شده بود، بیرون پرید و تلفن امدادگر را دزدید و پا به فرار گذاشت.

سلفی یک روباه کنجکاو

روباه پس از کمی بازی با تلفن همراه، آن را کنار بوته‌ای انداخت و شروع به بوییدن آن کرد که در این مدت، تصویر ویدیویی سلفی از روباه گرفته شد.

فیتس‌کاستا خودش را به روباه کنجکاو و بازیگوش رساند و توانست تلفن همراه خود را پس بگیرد. او بعدا گفت، این روز بهترین روز زندگی‌اش بود و خوشحال بود که تصویر ویدیویی جالبی از روباه در تلفن همراه او به جا مانده بود.

منبع:

upi