سقوط جایگاه ایران در حوزه اینترنت ثابت و همراه
سقوط جایگاه ایران در حوزه اینترنت ثابت و همراه

گزارش جدید اسپیدتست درباره میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان منتشر شد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه سپتامبر ۴۷.۸۲ و اینترنت ثابت ۸۵.۳۱ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط سرعت اینترنت و جایگاه ایران در رده بندی
طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۶۷ مگابیت برثانیه ..

ست نیوز
سقوط جایگاه ایران در حوزه اینترنت ثابت و همراه
گزارش جدید اسپیدتست درباره میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان منتشر شد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ماه سپتامبر ۴۷.۸۲ و اینترنت ثابت ۸۵.۳۱ مگابیت برثانیه بوده است.
4702280
سقوط سرعت اینترنت و جایگاه ایران در رده بندی
طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۶۷ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل رتبه ۷۵ است که نسبت به ماه قبل ۳ پله سقوط کرده است.
از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن در رده بندی اسپیدتست با یک پله سقوط رده ۱۵۳ است.
4702281
این در حالی است که در ماه گذشته میلادی( آگوست) میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۳۳ و اینترنت ثابت ۱۱.۹۲ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین اینترنت موبایل و ثابت به ترتیب ۷۲ و ۱۵۲ بوده است.
به عبارت دیگر ، با وجود افزایش میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت در جهان، این شاخص ها در ایران همچنان روندی نزولی داشته است.
امارات و قطر صدرنشین جدول پرسرعت های اینترنت موبایل
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل رده نخست و دوم مانند ماه آگوست به ترتیب به امارات متحده عربی(۲۱۱.۵۸مگابیت برثانیه) و قطر (۱۸۷.۵۵ مگابیت برثانیه) تعلق دارد.
دررده های سوم و چهارم به ترتیب چین با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۶۷.۹۸ و کویت با میانه سرعت ۱۶۱.۶۶ مگابیت برثانیه قرار دارند. جایگاه چین در این رده بندی ۲ پله رشد و کویت یک پله سقوط کرده است.
در رده پنجم، ششم و هفتم به ترتیب ماکائو(۱۵۱.۹۴مگابیت برثانیه)، نروژ(۱۴۳.۴۴مگابیت برثانیه) و ایسلند( ۱۳۱.۶۲مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه ماکائو در این فهرست نسبت به ماه آگوست ۳پله رشد، نروژ ۲ پله سقوط و ایسلند ۲ پله رشد کرده است.
4702279
در رده هشتم نیز بلغارستان با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۲۸.۸۳ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه گذشته ۷ پله رشد کرده است.
از سوی دیگر دانمارک(۱۲۷.۵۰مگابیت برثانیه) و کره جنوبی(۱۲۱.۰۷ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های نهم و دهم کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان قرار دارند. البته باید اشاره کرده جایگاه هریک از این کشورها در رده بندی ۳ پله سقوط کرده است.
ثبات در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت
در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت هنگ کنگ با پله رشد در رده نخست قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثبت برای این کشور ۲۵۶.۱۷مگابیت برثانیه است. در رده دوم سنگاپور با میانه سرعت ۲۵۹.۱۱ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.
4702278
نکته جالب در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت آن است که جایگاه ۸ کشور دیگر در رده های نخست این رده بندی نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.
در رده سوم و چهارم به ترتیب شیلی(۲۴۶.۳۹مگابیت برثانیه) و امارات متحده عربی( ۲۳۱.۹۸مگابیت برثانیه ) قرار دارند. در رده پنجم، ششم و هفتم به ترتیب تایلند(۲۱۹.۱۰مگابیت برثانیه)، آمریکا(۲۱۳.۷۵مگابیت برثانیه) و چین( ۲۱۲.۹۲مگابیت برثانیه) قرار دارند.
پس از آن در رده های هشتم ، نهم و دهم به ترتیب دانمارک(۲۰۴.۴۹مگابیت برثانیه)، اسپانیا(۱۸۸.۴۹مگابیت برثانیه) و ایسلند(۱۸۷.۵۷مگابیت برثانیه) قرار دارند.
منبع: مهرمنبع :ایتنا