زهره به شکل فرابنفش از دید فضاپیمای آکاتسوکی
زهره به شکل فرابنفش از دید فضاپیمای آکاتسوکی

چرا زهره اینقدر با زمین تفاوت دارد؟ ژاپن برای کمک به کشف این موضوع، یک فضاپیمای روباتیک موسوم به آکاتسوکی را به فضا پرتاب کرد. این فضاپیما در اواخر سال ۲۰۱۵ پس از یک ماجراجویی پنج ساله برنامه‌ریزی نشده در اطراف منظومه شمسی، وارد مدار ناهید شد. حتی با وجود اینکه آکاتسوکی عمر برنامه‌ریزی شده اولیه خود..

ست نیوز
زهره به شکل فرابنفش از دید فضاپیمای آکاتسوکی چرا زهره اینقدر با زمین تفاوت دارد؟ ژاپن برای کمک به کشف این موضوع، یک فضاپیمای روباتیک موسوم به آکاتسوکی را به فضا پرتاب کرد. این فضاپیما در اواخر سال ۲۰۱۵ پس از یک ماجراجویی پنج ساله برنامه‌ریزی نشده در اطراف منظومه شمسی، وارد مدار ناهید شد. حتی با وجود اینکه آکاتسوکی عمر برنامه‌ریزی شده اولیه خود را هم سپری کرده بود، اما این فضاپیما و ابزارهای آن آنقدر خوب عمل کردند که بسیاری از مأموریت اولیه آن دوباره از سر گرفته شدند.
به گزارش ایتنا، ابزار آکاتسوکی که با نام مدارگرد آب و هوای زهره نیز شناخته می‌شود، ناشناخته‌های مربوط به سیاره خواهر زمین (از جمله اینکه آیا آتشفشان‌های آن هنوز فعال هستند، آیا رعد و برق در اتمسفر متراکم آن رخ می‌دهد و اینکه چرا سرعت باد بسیار بیشتر از سرعت چرخش سیاره است) را بررسی کردند.
در تصویر برگزیده امروز که توسط دوربین UVI آکاتسوکی گرفته شده است، سمت روز زهره با الگوی ابر V شکل در مقیاس سیاره نشان داده شده است. این تصویر سه رنگ فرابنفش را نشان می‌دهد و حاکی از کاهش فراوانی نسبی دی اکسید گوگرد است که به رنگ آبی کم‌رنگ نشان داده شده است. تجزیه و تحلیل تصاویر و داده‌های آکاتسوکی، در میان سایر اکتشافاتی که به همراه داشت، نشان داد زهره دارای یک جت استوایی مشابه جریان جت زمین است.
عکس روز ناسامنبع :ایتنا