زنگ خطر بازار مسکن در ۱۴۰۳ / اجاره اتاق ۶ متری ماهی ۵ میلیون!
زنگ خطر بازار مسکن در ۱۴۰۳ / اجاره اتاق ۶ متری ماهی ۵ میلیون!

وضعیت قیمت ها در بازار اجاره مسکن روز به روز بدتر می‌شود و این شرایط در ۱۴۰۳ بحرانی‌تر شده است.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز،بسیاری از افراد هستند که حتی توان اجاره واحدهای ۳۰ متری را هم ندارند.
حال در فضای مجازی شاهد اجاره واحدهای زیر ۱۰ مترمربع هستیم.

سرانه نوشت:به عنوان مثال یک واحد ۶ متری با م..

وضعیت قیمت ها در بازار اجاره مسکن روز به روز بدتر می‌شود و این شرایط در ۱۴۰۳ بحرانی‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز،بسیاری از افراد هستند که حتی توان اجاره واحدهای ۳۰ متری را هم ندارند.

حال در فضای مجازی شاهد اجاره واحدهای زیر ۱۰ مترمربع هستیم.

سرانه نوشت:به عنوان مثال یک واحد ۶ متری با مبلغ ۵ میلیون تومان ماهیانه و پول پیش هم ۵ میلیون تومان برای اجاره گذاشته شده است.

فرد دیگری یک اتاق ۹ متری را برای اجاره با قیمت ماهانه ۸ میلیون تومان و ودیعه ۳۰ میلیون تومان آگهی کرده است.

زنگ خطر بازار مسکن در ۱۴۰۳ / اجاره اتاق ۶ متری ماهی ۵ میلیون!

زنگ خطر بازار مسکن در ۱۴۰۳ / اجاره اتاق ۶ متری ماهی ۵ میلیون!

۲۲۰