زلزله جنوب ایران را لرزاند
زلزله جنوب ایران را لرزاند

زلزله ای به قدرت ۴.۳ ریشتری مرز خلیج فارس، هرمزگان و جزیره قشم را لرزاند.
به گزارش ست نیوز از مرکز لرزه نگاری ایران، زمین لرزه ای به قدرت ۴.۳ ریشتری ساعت ۲۰ و ۵۵ دقیقه جمعه شب مرز خلیج فارس، هرمزگان و جزیره قشم حوالی شهر درگهان را لرزاند.
این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی طول ۵۵.۹۱ و عرض ۲۷.۰۱ در..

زلزله ای به قدرت ۴.۳ ریشتری مرز خلیج فارس، هرمزگان و جزیره قشم را لرزاند.

به گزارش ست نیوز از مرکز لرزه نگاری ایران، زمین لرزه ای به قدرت ۴.۳ ریشتری ساعت ۲۰ و ۵۵ دقیقه جمعه شب مرز خلیج فارس، هرمزگان و جزیره قشم حوالی شهر درگهان را لرزاند.

این زمین لرزه در مختصات جغرافیایی طول ۵۵.۹۱ و عرض ۲۷.۰۱ در عمق ۲۱ کیلومتری از طرح زمین رخ داد.

۲۳۳۲۳۳