زاکانی فقط حمله می کند؛ هم به پزشکیان هم به دولت روحانی
زاکانی فقط حمله می کند؛ هم به پزشکیان هم به دولت روحانی

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: پزشکیان گفت که افراد ناکارآمد باید محاکمه شوند، ما هم معتقدیم افراد ناکارآمد را محاکمه کنیم، این افراد از خارج نیامدند الان در ستاد پزشکیان هم هستند.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، علیرضا زاکانی، در دور سوم از مناظره به اظهارات دیگر کاندیداها پاسخ داد.
اهم اظهارات زاک..

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: پزشکیان گفت که افراد ناکارآمد باید محاکمه شوند، ما هم معتقدیم افراد ناکارآمد را محاکمه کنیم، این افراد از خارج نیامدند الان در ستاد پزشکیان هم هستند.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، علیرضا زاکانی، در دور سوم از مناظره به اظهارات دیگر کاندیداها پاسخ داد.

اهم اظهارات زاکانی را بخوانید؛

*راجع به تورم نکاتی گفتم. در مورد ارز معتقد هستم باید به سمت پول ملی و ارزش بالای آن رفت.

*نکته این است که سال ۹۹ که موضوع بورس پیش آمد ۲ هزار همت ارزش ما بورس بود و دولت وقت ۱۰۰ همت وارد کرد و حباب ایجاد کرد و مردم را به خاک سیاه کشاند

*پزشکیان گفت که افراد ناکارآمد باید محاکمه شوند، ما هم معتقدیم افراد ناکارآمد را محاکمه کنیم، این افراد از خارج نیامدند الان در ستاد پزشکیان هم هستند.

*توانمندی با پاکی جمع است. کارشناسی خوب است. بنزین صبح جمعه را فراموش نکردیم. وقتی دولت رییسی آمد روزی ۸۰۰ نفر به دلیل کرونا فوت می‌کردند که اگر ادامه پیدا می‌کرد تعدا آنها از شهدای جنگ بیشتر می‌شد.

*به اعتقاد بنده اگر در کشور تدبیر و تصمیم درست باشد می‌توان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد. ما امسال کل بدهی‌های شهرداری تهران را تسویه می‌کنیم.

۲۷۲۱۱