زاکانی با این بنر تبلیغاتی به قالیباف طعنه زد؟ +عکس
زاکانی با این بنر تبلیغاتی به قالیباف طعنه زد؟ +عکس

تصویری از تبلیغات انتخاباتی علیرضا زاکانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم مشاهده می کنید.

تصویری از تبلیغات انتخاباتی علیرضا زاکانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم مشاهده می کنید.