زارع‌پور: باز هم پیگیر رفع فیلتر گوگل پلی هستم
زارع‌پور: باز هم پیگیر رفع فیلتر گوگل پلی هستم

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص گوگل پلی و رفع فیلتر آن برای کاربران ایرانی در پاسخ به یکی از کاربران پیامرسان بومی گفت: تصمیم در مورد فیلتر و رفع فیلتر در کارگروهی گرفته می‌شود که ۱۳ عضو دارد و ما تنها یک عضو آن هستیم.
وی افزود: نظر تخصصی وزارت ارتباطات بر باز شدن گوگل پلی است ..

ست نیوز
زارع‌پور: باز هم پیگیر رفع فیلتر گوگل پلی هستم
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص گوگل پلی و رفع فیلتر آن برای کاربران ایرانی در پاسخ به یکی از کاربران پیامرسان بومی گفت: تصمیم در مورد فیلتر و رفع فیلتر در کارگروهی گرفته می‌شود که ۱۳ عضو دارد و ما تنها یک عضو آن هستیم.
وی افزود: نظر تخصصی وزارت ارتباطات بر باز شدن گوگل پلی است و در کارگروه پیگیر بازگشایی آن هستیم.
منبع: مهرمنبع :ایتنا