روسری بر سر بزبز قندی خبرساز شد/ عکس
روسری بر سر بزبز قندی خبرساز شد/ عکس

تصویری از یک بز با روسری خبرساز شد.
به گزارش ست نیوز، کانال خبری چند ثانیه با انتشار این عکس نوشت: «روسری بر سر بزبز قندی در شهر کتاب!»

۴۷۴۷

تصویری از یک بز با روسری خبرساز شد.

به گزارش ست نیوز، کانال خبری چند ثانیه با انتشار این عکس نوشت: «روسری بر سر بزبز قندی در شهر کتاب!»

روسری بر سر بزبز قندی خبرساز شد/ عکس

۴۷۴۷