نظامیان اشغالگر صهیونیست امروز (سه شنبه) زیر حملات سنگین گردان های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس و سایر گروه های مقاومت فلسطین، روز بسیار سختی را سپری کردند.

نظامیان اشغالگر صهیونیست امروز (سه شنبه) زیر حملات سنگین گردان های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس و سایر گروه های مقاومت فلسطین، روز بسیار سختی را سپری کردند.