رشتهٔ مارپیچی بلند روی خورشید
رشتهٔ مارپیچی بلند روی خورشید

در اوایل این ماه میلادی بود که خورشید یکی از رشته‌های بلند و طولانی‌ خود را به نمایش گذاشت. تخمین زده می‌شود که وسعت کامل این رشتهٔ مارپیچی که به شکل رگه‌هایی با انحنای روشن در اطراف مرکز تصویر قابل مشاهده است، بیش از نیمی از شعاع خورشید را دربر بگیرد؛ یعنی ۳۵۰ هزار کیلومتر.
این رشته از گاز داغ تشکی..

ست نیوز
رشتهٔ مارپیچی بلند روی خورشید در اوایل این ماه میلادی بود که خورشید یکی از رشته‌های بلند و طولانی‌ خود را به نمایش گذاشت. تخمین زده می‌شود که وسعت کامل این رشتهٔ مارپیچی که به شکل رگه‌هایی با انحنای روشن در اطراف مرکز تصویر قابل مشاهده است، بیش از نیمی از شعاع خورشید را دربر بگیرد؛ یعنی ۳۵۰ هزار کیلومتر.
این رشته از گاز داغ تشکیل شده و توسط میدان مغناطیسی خورشید به سمت بالا نگه داشته شده است، به طوری که اگر از یک سو به آن نگاه کنیم، به شکل یک برجستگی ظاهر می‌شود. همزمان در لبهٔ خورشید هم یک برجستگی متفاوت و کوچکتر قابل مشاهده است.
به گزارش ایتنا، تصویر برگزیدهٔ امروز با رنگ کاذب و وارون رنگ‌آمیزی است تا نه تنها رشته، بلکه کروموسفر فرش خورشیدی را نیز به تصویر بکشد. نقطهٔ روشن در سمت راست و بالای تصویر، در واقع یک لکهٔ تاریک خورشیدی به اندازهٔ زمین است. رشتهٔ خورشیدی معمولاً از ساعت تا چند روز دوام می‌آورد و در نهایت برای بازگرداندن پلاسمای داغ به خورشید، فرو می‌ریزد.
با این حال، گاهی اوقات، منفجر هم می‌شود و ذراتی را به منظومه شمسی پرتاب می‌کند که برخی از آنها باعث ایجاد شفق‌های قطبی در زمین می‌شوند. این رشته تصویرشده، در اوایل ماه سپتامبر ظاهر شدد و حدوداً به‌مدت یک هفته ثابت ماند.
SnakingFilament Friedman 960منبع :ایتنا