دو کرسی جدید برای ایران در فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام
دو کرسی جدید برای ایران در فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام

محمد دیوسالار و حسین جمشیدی به عضویت کمیسیون های حقوقی و انضباطی و رسانه فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام درآمدند.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ با اعلام روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در حالی که هم اکنون فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران صاحب سه کرسی در هیات رییسه فدراسیون جهانی فی..

محمد دیوسالار و حسین جمشیدی به عضویت کمیسیون های حقوقی و انضباطی و رسانه فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام درآمدند.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ با اعلام روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در حالی که هم اکنون فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران صاحب سه کرسی در هیات رییسه فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام(IFBB) است، با رایزنی های صورت گرفته و طی احکامی از سوی فدراسیون جهانی دو کرسی جدید هم به نام ایران در IFBB ثبت شد.

بر همین اساس محمد دیوسالار به عنوان عضو کمیته حقوقی و انضباطی فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام معرفی شد.

همچنین حسین جمشیدی به عضویت کمیسیون رسانه فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام درآمد.

احکام این دو نفر از سوی فدراسیون جهانی صادر و توسط عبدالمهدی نصیرزاده عضو هیات رییسه IFBB در جریان مسابقات کشوری در رشت به دیوسالار و جمشیدی اهدا شد.

دو کرسی جدید برای ایران در فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام

۲۵۸ ۲۵۸