یک متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری گفت: «سوالات زیادی از ما درباره امکان پیوند بیضه پرسیده می‌شود.»
سلمان اسلامی به ست نیوز گفت: «درحال حاضر در هیچ جای دنیا بحث اهدا و پیوند بیضه وجود ندارد، البته در یکسری از مراکز تحقیقاتی به‌صورت کلی روی این امکان تحقیق می‌کنند اما فعلا این ماجرا در این جای دنیا..

یک متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری گفت: «سوالات زیادی از ما درباره امکان پیوند بیضه پرسیده می‌شود.»

سلمان اسلامی به ست نیوز گفت: «درحال حاضر در هیچ جای دنیا بحث اهدا و پیوند بیضه وجود ندارد، البته در یکسری از مراکز تحقیقاتی به‌صورت کلی روی این امکان تحقیق می‌کنند اما فعلا این ماجرا در این جای دنیا عملی نیست.»

او ادامه داد: «یک سری از سایت‌ها به‌خاطر جلب بیننده و مخاطب این تبلیغات‌ها را انجام می‌دهند، درحالی‌که چنین امکانی در هیچ جای دنیا وجو ندارد.»

۲۳۳۲۳۳