دانمارک: پارکینگ رایگان برای خودروهای برقی
دانمارک: پارکینگ رایگان برای خودروهای برقی

مطابق اعلام مقامات دانمارکی، تا پایان سال جاری، خودروهای الکتریکی در کپنهاگ می‌توانند به صورت رایگان پارک کنند، اما از سال آینده این امکان به طور کامل لغو خواهد شد.
گفتنی است از سال ۲۰۲۰ تاکنون، مالکان خودروهای الکتریکی در کپنهاگ از این خدمت بهره‌مند بوده‌اند، اما تصمیم گرفته شده که از سال ۲۰۲۴ این ..

ست نیوز
دانمارک: پارکینگ رایگان برای خودروهای برقی مطابق اعلام مقامات دانمارکی، تا پایان سال جاری، خودروهای الکتریکی در کپنهاگ می‌توانند به صورت رایگان پارک کنند، اما از سال آینده این امکان به طور کامل لغو خواهد شد.
گفتنی است از سال ۲۰۲۰ تاکنون، مالکان خودروهای الکتریکی در کپنهاگ از این خدمت بهره‌مند بوده‌اند، اما تصمیم گرفته شده که از سال ۲۰۲۴ این سیاست تغییر کند.منبع :ایتنا