دانشمندان ژاپنی برای اولین بار جنین موش را در فضا پرورش دادند
دانشمندان ژاپنی برای اولین بار جنین موش را در فضا پرورش دادند

محققان، از جمله تروهیکو واکایاما، استاد مرکز بیوتکنولوژی پیشرفته در دانشگاه یاماناشی، و تیمی از آژانس فضایی ژاپن JAXA، در آگوست ۲۰۲۱ جنین‌های منجمد موش را با موشک به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند.
فضانوردان در ایستگاه با استفاده از دستگاهی که مخصوص این کار طراحی شده بود، جنین‌ها را یخ‌زدایی کردن..

ست نیوز
دانشمندان ژاپنی برای اولین بار جنین موش را در فضا پرورش دادند
محققان، از جمله تروهیکو واکایاما، استاد مرکز بیوتکنولوژی پیشرفته در دانشگاه یاماناشی، و تیمی از آژانس فضایی ژاپن JAXA، در آگوست ۲۰۲۱ جنین‌های منجمد موش را با موشک به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند.
فضانوردان در ایستگاه با استفاده از دستگاهی که مخصوص این کار طراحی شده بود، جنین‌ها را یخ‌زدایی کردند و به مدت چهار روز در ایستگاه پرورش دادند.
دانشمندان می‌گویند جنین هایی که در شرایط ریزگرانش رشد می کنند به طور طبیعی به بلاستوسیست‌ها تبدیل می‌شوند. بلاستوسیست سلولی است که به جنین و جفت تبدیل می شود.
در مطالعه‌ای که نتایج آن روز شنبه در وب‌سایت مجله علمی «آی ساینس» منتشر شد، محققان تأیید کردند این آزمایش «به وضوح نشان داد که گرانش تأثیر قابل‌توجهی» بر مسئله تولید مثل موش‌ها ندارد.
آنها پس از تجزیه و تحلیل بلاستوسیست هایی که به آزمایشگاه های روی زمین بازگردانده شدند، خاطرنشان کردند که هیچ تغییر قابل توجهی در وضعیت DNA و ژن‌ها مشاهده نشده است.منبع :ایتنا